ODTÜ Ders Kredi Sistemi

Bölümde aldığınız derslerin kredi değerleri vardır. Bu kredi değerleri, dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmaların saatlerinin yarısının toplamı ile elde edilmektedir. Örneğin bir dersin 3 saat teorik, 2 saat laboratuvar dersi var ise bu dersin kredisi 3+(2/2) = 4 olacaktır. (Türkçe, Tarih gibi derslerin saatleri olmasına rağmen kredisi yoktur.)

Her yarıyılın sonunda iki ortalama hesaplanır. Bunlardan bir tanesi yarıyıl sonu ortalaması (GPA), diğeri ise genel ortalama (CGPA). Genel not ortalamanız 2.00’ın altına iki dönem üst üste düştüğü takdirde, “Sınamalı (Probation) Öğrenci” olursunuz. Sınamalı öğrenci, daha önce almadığı bir dersi alamaz (yeni ders ekleyemez). Hali hazırda aldığı ve başarısız olduğu dersleri tekrarlaması beklenir. Eğer ki bir seçmeli dersinin notu FF ise ve yerine başka bir seçmeli almak istiyorsa, danışman onayıyla müfredat çerçevesinde alabilir. Sınamalı öğrenciler ayrıca W notu aldıkları dersleri de alamazlar. Genel not ortalamanızı 2.00 üzerine çıkardığınızda sınamalı öğrenci statüsünden çıkmış olursunuz.

Harf Notları ve Puanları

Harf Notu KatsayıKatalog Puan
AA 4,00    90-100
BA3,5085-89
BB3,0080-84
CB2,5075-79
CC  2,00 70-74
DC1,5065-69
DD1,0060-64
FD0,5050-59
FF  0,000-49
NA  0,00
Tablo1: Harf notlarına denk gelen katsayılar ve puanlar
Not: Çoğu derste curve uygulanır. Tabloda katalog puanları verilmiştir.

NA ve FF notlarının katsayısı 0’dır. FF, bir dersten başarısız olduğunuzu; NA ise o dersin yükümlülüklerini (devamsızlık sonucu sınava girme hakkı kazanamamak, sınavlara girmemek vb.) yerine getirmediğinizi gösterir. Bu yüzden transkriptte NA gözükmesi hocalar tarafından pek hoş karşılanmaz. Ayrıca dersi tekrar alırken kontenjanlar bazen ilk FF’lere sonra NA’lere açılır. Bu da istediğiniz saati, yeri ve hatta dersi seçememenize neden olabilir. Bu tip farklar haricinde not ortalamasına etki eden temel bir farkları yoktur.

Harf NotuStatü
SBaşarılı
UBaşarısız
EXMuaf
IEksik
Dersten Çekilme
Tablo2: Not ortalamanıza etki etmeyen harfler

“S (Başarılı) ve U (Başarısız)” harfleri Türkçe, Tarih gibi kredisiz zorunlu derslerdeki başarı durumunuzu ifade eder.

EX o dersten muaf olduğunuzu gösterir.

“I, Incomplete Grade (Eksik Not)” anlamına gelmektedir. Harf notlarınız açıklandığında dersinizde “I” yazıyorsa, dersin hocası henüz not girme işlemlerini tamamlamamış demektir. “I” harfi not ortalamanıza FF almışsınız gibi etki eder, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar hocanız tarafından harf notuna çevrilir. Eğer çevrilmezse otomatik olarak FF veya U harfine dönüşür. (Türkçe ve Tarih dersi için U.)

“W” ise “Withdraw (Dersten Çekilme)” anlamına gelir. Dönem başladıktan sonra 10. haftanın içerisinde (genellikle ilk sınavlardan sonraya denk gelir) o dönem devam edemeyeceğinizi düşündüğünüz bir dersten çekilebilirsiniz. Öğrenim hayatınız boyunca bir dönemde en fazla bir dersten çekilmek üzere toplam 6 dersten çekilebilirsiniz. Dersten çekilmek not ortalamanızı etkilemez ancak transkriptinizde o dönem için o dersin yanında “W” harfi gözükür. Dikkat: 1. sınıf derslerinden çekilemezsiniz. Daha önce bir dersten harf notu aldıysanız ya da o dersten çekildiyseniz, tekrar çekilemezsiniz. NI ve kredisiz derslerden çekilemezsiniz.

Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

Derslerden kazandığınız toplam kredi puanının, toplam kredi değerine bölümü not ortalamasını verir. Yarıyıl not ortalaması, o dönemde aldığınız tüm derslerin kredi puanları ile kredi değerlerine bölünmesi; genel not ortalaması ile o zamana kadar aldığınız tüm derslerin kredi puanları ile kredi değerlerine bölünmesidir. Örneğin;

1.sınıf ilk dönem sonu notlarınız açıklandığında elinizde şöyle bir tablo (Tablo3) olduğunu varsayalım.

DerslerDers Kredi DeğerleriHarflerinizHarf Katsayısı
Phys1095BA 3.5
Phys1072BB3.0
Math1175CB2.5
Chem1015DD1.0
Eng1014BB3.0
OHS1010S
Tablo3: Örnek 1.Sınıf 1.Dönem Sonu Notları

Toplam Ders Kredi Puanı = Ders Kredi Değerleri* Harf Notu Katsayısı = 5*3.5+2*3.0+5*2.5+5*1.0+4*3.0 = 53

Toplam Ders Kredi Değeri = 5+2+5+5+4+0 = 21

Yarıyıl Sonu Ortalaması (GPA) = 53/21 = 2.52

Genel Ortalama (CGPA) = 53/21 = 2.52

1.yılı bitirdiğizde ve elinizde şöyle bir tablo (Tablo4) olduğunu varsayalım.

DerslerDers Kredi DeğerleriHarflerinizHarf Katsayısı
Phys1105AA 4.0
Phys1082CB2.5
Math1185AA4.0
Chem1025CC2.0
Eng1024BB3.0
IS1000S
Tablo4: Örnek 1.Sınıf 2.Dönem Sonu Notları

Toplam Ders Kredi Puanı= Ders Kredi Değerleri* Harf Notu Katsayısı = 5*4.0 + 2*2.5+5*4.0+5*2.0+4*3.0= 67

Toplam Ders Kredi Değeri = 5+2+5+5+4+0 = 21

Yarıyıl Sonu Ortalaması (GPA) = 67/21 = 3.19

Genel Ortalama (CGPA) = (53+67)/(21+21) = 2.857 = 2.86

2.86 sizin genel ortalamanızdır. Mezun olurken kullanacağınız, hesaplamanız gereken asıl not budur. Yarıyıl sonu ortalaması yalnızca belirli bir dönemin başarı durumunu görmek için hesaplanır. 3.0 üstü ortalama yaptığınızda yalnızca o dönem için “Onur Öğrencisi (Honor Student)”, 3.5 üstü ortalama yaptığınızda yalnızca o dönem için “Yüksek Onur Öğrencisi(High Honor Student)” olursunuz.

Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için kaynakçada gösterilen linkteki yönetmeliği (özellikle ikinci bölüm ile üçüncü bölümü) en azından bir kere okumalısınız. Seçeneklerinizi bilmek birçok olası ciddi hatayı önleyecektir.

Kaynakça

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği